Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022


Foto
Ulotka

Foto
Ulotka
Ulotka o szkole.
(plik .pdf do pobrania)

(aktualizacja 10. 06. 2021r.)Szanowni Państwo!
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym informuje, że pod numerem telefonu 22 774 75 30 można uzyskać informację dotyczącą wyników próby sprawności fizycznej, która odbyła się w ramach rekrutacji uzupełniającej w dniu 08.06.2021r.
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do publicznej wiadomości podana zostanie w dniu 06.07.2021r.
(aktualizacja 30. 05. 2021r.)


UWAGA


Szanowni Państwo,
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym informuje, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejsca na rok szkolny 2021/22, w tym również w klasach sportowych. Poniżej przedstawiamy harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym.
Do 07.06.2021- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
08.06.2021- Próba sprawności fizycznej- egzamin sportowy termin uzupełniający:

12.45- zbiórka

13.00- egzamin sprawnościowy na sali gimnastycznej

13.40- egzamin na basenie

Uwaga! Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć w sekretariacie szkoły orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz pisemną zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego.
Prosimy o przygotowanie na egzamin- stroju sportowego (koszulka + spodenki), obuwia sportowego oraz wody do picia.
Na egzamin do klasy o profilu pływackim prosimy o zabranie- stroju kąpielowego, klapek, ręcznika, okularków pływackich i czepka.

W załączeniu dokumenty konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Wypełnione i podpisane własnoręcznie dokumenty można przesłać w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: sekretariat@spsp.nieporet.pl bądź złożyć osobiście.
Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu 22 774 75 30
Zapraszamy!Załączniki:
Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy I.
(plik .pdf do pobrania)
Zgłoszenie dziecka do klasy I.
(plik .pdf do pobrania)

Wniosek dziecka do klasy I.
(plik .pdf do pobrania)

Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa w zajęciach religii/etyki.
(plik .pdf do pobrania)

KLASY I SPORTOWE (profil ogólnorozwojowy) I DO KLASY IV SPORTOWEJ (profil ogólnorozwojowy)


Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy I sportowej.
(plik .pdf do pobrania)
Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy IV sportowej.
(plik .pdf do pobrania)


Zgoda Rodziców/ Opiekunów prawnych na przyjęcie do klasy sportowej.
(plik.pdf do pobrania)

Karta informacyjna ZASADY REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH.
(plik.pdf do pobrania)


Zgłoszenie do klasy I sportowej .
(plik .pdf do pobrania)

Wniosek do klasy I sportowej.
(plik .pdf do pobrania

Zgłoszenie do klasy IV sportowej .
(plik .pdf do pobrania)

Wniosek do klasy IV sportowej.
(plik .pdf do pobrania)

Wniosek do klasy IV.
(plik .pdf do pobrania)

Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa w zajęciach religii/etyki.
(plik .pdf do pobrania)

ZAPISY DZIECKA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
w SZKOLE PODSTAWOWEJ


UWAGA

(aktualizacja 22. 03. 2021)

Szanowni Państwo,
informujemy, że pod nr telefonu 22 774-75-30 można uzyskać informację dotyczącą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

W załączniku znajduje się oświadczenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w r. szk. 2021/2022. Podpisane oświadczenie można przesłać w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: sekretariat@spsp.nieporet.pl, zostawić w skrzynce znajdującej się na furtce przed szkołą, bądź przynieść osobiście.

Oświadczenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego.
(plik .pdf do pobrania)


Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym informuje, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nieporęt nr 29/2021 z dnia 25 stycznia 2021r., ogłasza złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2021/2022.w Szkole Podstawowej
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym
Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły

od 1 lutego do 11 lutego 2021r.Uprzejmie informujemy, że na wniosku lub zgłoszeniu wymagane są podpisy obojga Rodziców.

W załączeniu:

Zarządzenie Wójta w sprawie rekrutacji do przedszkoli i szkół gminnych na 2021/2022r.
(plik .pdf do pobrania)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
(plik .pdf do pobrania)Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym informuje, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nieporęt nr 29/2021 z dnia 25 stycznia 2021r., ogłasza zapisy do ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH w Szkole Podstawowej
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły

od 15 lutego do 26 lutego 2021r.Uprzejmie informujemy, że na wniosku lub zgłoszeniu wymagane są podpisy obojga Rodziców.

W załączeniu:

Zarządzenie Wójta w sprawie rekrutacji do przedszkoli i szkół gminnych na 2021/2022r.
(plik .pdf do pobrania)

Wniosek.
(plik .pdf do pobrania)

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata.
(plik .pdf do pobrania)

Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica na terenie gminy.
(plik .pdf do pobrania)

Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa w zajęciach religii/etyki.
(plik .pdf do pobrania)
ZAPISY DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ


W ROKU SZKOLNYM 2021/2022UWAGA

(aktualizacja 07. 04. 2021r.)

Szanowni Państwo,
informujemy, że pod nr telefonu 22 774-75-30 można uzyskać informację dotyczącą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022.

W załączniku znajduje się oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy I w r. szk. 2021/2022. Podpisane (własnoręcznie) oświadczenie można przesłać w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: sekretariat@spsp.nieporet.pl, zostawić w skrzynce znajdującej się na furtce przed szkołą, bądź przynieść osobiście.

Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy I.
(plik .pdf do pobrania)
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym informuje, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nieporęt nr 29/2021 z dnia 25 stycznia 2021r., w dniach od 15 lutego do 25 lutego 2021r. przyjmujemy zapisy dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym.


Zgłoszenia i Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.


Uprzejmie informujemy, że na wniosku lub zgłoszeniu wymagane są podpisy obojga Rodziców.
Przy zapisie należy posiadać dowód osobisty Rodzica i odpis aktu urodzenia dziecka.W załączeniu:

Zgłoszenie dziecka do klasy I.
(plik .pdf do pobrania)

Wniosek dziecka do klasy I.
(plik .pdf do pobrania)

Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa w zajęciach religii/etyki.
(plik .pdf do pobrania)
ZAPISY DZIECI DO KLASY I SPORTOWEJ (profil ogólnorozwojowy) I DO KLASY IV SPORTOWEJ (profil ogólnorozwojowy) W SZKOLE PODSTAWOWEJ


W ROKU SZKOLNYM 2021/2022UWAGA

(aktualizacja 07. 04. 2021r.)

Szanowni Państwo,
informujemy, że pod nr telefonu 22 774-75-30 można uzyskać informację dotyczącą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022.


W załącznikach znajdują się oświadczenia woli zapisu dziecka do klasy I i IV sportowej w r. szk. 2021/2022. Podpisane (własnoręcznie) oświadczenie można przesłać w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: sekretariat@spsp.nieporet.pl, zostawić w skrzynce znajdującej się na furtce przed szkołą, bądź przynieść osobiście.

Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy I sportowej.
(plik .pdf do pobrania)Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy IV sportowej.
(plik .pdf do pobrania)
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym, informuje, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nieporęt nr 29/2021 z dnia 25 stycznia 2021r., ogłasza zapisy
do klasy I sportowej na rok szkolny 2021/2022 o profilu ogólnorozwojowym
i do klasy IV sportowej
o profilu ogólnorozwojowym.


Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły.


Uprzejmie informujemy, że na wniosku lub zgłoszeniu wymagane są podpisy obojga Rodziców.
Przy zapisie należy posiadać dowód osobisty Rodzica i odpis aktu urodzenia dziecka.

Próba sprawności fizycznej odbędzie się
26 lutego 2021 r.Testy sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone na obiektach sportowych SP Stanisławów Pierwszy według kryteriów ustalonych przez poszczególne Polskie Związki Sportowe.

Próby sprawności fizycznej dla klasy 0 - IV odbędą się wg. określonego harmonogramu:

8.00 - 9.00 - 0 a,b/ sala gimnastyczna;

9.30 - 10.30 - 0a,b/ basen;

8.00 - 10.30 - 3c sala gimnastyczna/basen;

13.00 - 14.30 - 3b sala gimnastyczna/basen;

14.30 - 15.30 - kandydaci niebędącymi uczniami naszej szkoły (sala gimnastyczna/basen).


Uwaga! Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć w sekretariacie szkoły orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu oraz pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego.


Zgoda Rodziców/ Opiekunów prawnych na przyjęcie do klasy sportowej.
(plik.pdf do pobrania)

Karta informacyjna ZASADY REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH.
(plik.pdf do pobrania)


Na egzamin prosimy o zabranie stroju sportowego (koszulka +spodenki), obuwia sportowego oraz wodę do picia.
Na egzamin do klasy o profilu pływanie prosimy o zabranie: stroju kąpielowego, klapek, ręcznika, okularków pływackich i czepka.Zgłoszenie do klasy I sportowej .
(plik .pdf do pobrania)

Wniosek do klasy I sportowej.
(plik .pdf do pobrania

Zgłoszenie do klasy IV sportowej .
(plik .pdf do pobrania)

Wniosek do klasy IV sportowej.
(plik .pdf do pobrania)

Wniosek do klasy IV.
(plik .pdf do pobrania)

Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa w zajęciach religii/etyki.
(plik .pdf do pobrania)Uchwały Rady Gminy Nieporęt:

UCHWAŁA Nr XXXVIII/14/2017 RADY GMINY NIEPORĘT-granice obwodu szkoły.
(plik .pdf do pobrania)

Uchwała Rady Gminy Nieporęt nr XXXVIII/15/2017.
(plik .pdf do pobrania)

Statystyka strony

Strona oglądana: 26439 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agnieszka Zbrzeżna, data: 22.03.2010 r., godz. 23.30
Ostatnia aktualizacja:Piotr Kutra, data: 10.06.2021 r., godz. 20.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.06.2021 r., godz. 20.21Piotr KutraEdycja strony
30.05.2021 r., godz. 22.10Piotr KutraEdycja strony
30.05.2021 r., godz. 22.08Piotr KutraEdycja strony
30.05.2021 r., godz. 22.06Piotr KutraEdycja strony
30.05.2021 r., godz. 21.59Piotr KutraEdycja strony
07.04.2021 r., godz. 20.02Piotr KutraEdycja strony
07.04.2021 r., godz. 19.59Piotr KutraEdycja strony
07.04.2021 r., godz. 19.53Piotr KutraEdycja strony
22.03.2021 r., godz. 17.06Piotr KutraEdycja strony
22.03.2021 r., godz. 17.04Piotr KutraEdycja strony
22.03.2021 r., godz. 17.03Piotr KutraEdycja strony
22.03.2021 r., godz. 17.02Piotr KutraEdycja strony
24.02.2021 r., godz. 19.07Piotr KutraEdycja strony
24.02.2021 r., godz. 19.04Piotr KutraEdycja strony
06.02.2021 r., godz. 21.54Piotr KutraEdycja strony
06.02.2021 r., godz. 21.45Piotr KutraEdycja strony
06.02.2021 r., godz. 21.43Piotr KutraEdycja strony
03.02.2021 r., godz. 21.37Piotr KutraEdycja strony
03.02.2021 r., godz. 21.34Piotr KutraEdycja strony
03.02.2021 r., godz. 21.31Piotr KutraEdycja strony
02.02.2021 r., godz. 15.57Piotr KutraEdycja strony
02.02.2021 r., godz. 15.49Piotr KutraEdycja strony
28.01.2021 r., godz. 03.18Piotr KutraEdycja strony
19.03.2020 r., godz. 16.37Piotr KutraEdycja strony
05.02.2020 r., godz. 20.23Piotr KutraEdycja strony
05.02.2020 r., godz. 20.21Piotr KutraEdycja strony
05.02.2020 r., godz. 20.13Piotr KutraEdycja strony
31.01.2020 r., godz. 00.02Piotr KutraEdycja strony
31.01.2020 r., godz. 00.01Piotr KutraEdycja strony
30.01.2020 r., godz. 23.38Piotr KutraEdycja strony
30.01.2020 r., godz. 23.32Piotr KutraEdycja strony
09.09.2019 r., godz. 19.43Piotr KutraEdycja strony
21.02.2019 r., godz. 00.26Iwona KutraEdycja strony
21.02.2019 r., godz. 00.21Iwona KutraEdycja strony
21.02.2019 r., godz. 00.18Iwona KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 23.02Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 23.00Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.59Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.57Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.55Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.53Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.51Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.48Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.43Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.42Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.40Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.39Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.36Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.32Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.31Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.26Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.24Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.23Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.19Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.17Piotr KutraEdycja strony
10.02.2019 r., godz. 22.16Piotr KutraEdycja strony
22.05.2018 r., godz. 18.59Piotr KutraEdycja strony
22.05.2018 r., godz. 18.58Piotr KutraEdycja strony
22.05.2018 r., godz. 18.56Piotr KutraEdycja strony
22.05.2018 r., godz. 18.55Piotr KutraEdycja strony
22.05.2018 r., godz. 18.52Piotr KutraEdycja strony
15.03.2018 r., godz. 19.50Piotr KutraEdycja strony
15.03.2018 r., godz. 19.48Piotr KutraEdycja strony
15.03.2018 r., godz. 19.47Piotr KutraEdycja strony
15.03.2018 r., godz. 19.47Piotr KutraEdycja strony
15.03.2018 r., godz. 19.46Piotr KutraEdycja strony
09.03.2018 r., godz. 12.34Piotr KutraEdycja strony
09.03.2018 r., godz. 12.31Piotr KutraEdycja strony
09.03.2018 r., godz. 12.19Piotr KutraEdycja strony
09.03.2018 r., godz. 12.18Piotr KutraEdycja strony
08.03.2018 r., godz. 15.19Piotr KutraEdycja strony
08.03.2018 r., godz. 15.18Piotr KutraEdycja strony
08.03.2018 r., godz. 15.16Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 22.20Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 22.18Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 22.15Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 22.02Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 21.58Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 21.55Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 21.46Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 21.43Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 21.36Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 21.31Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 21.21Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 21.16Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 21.11Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 21.08Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 20.58Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 20.56Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 20.56Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 20.55Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 20.53Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 20.46Piotr KutraEdycja strony
13.02.2018 r., godz. 20.44Piotr KutraEdycja strony
20.10.2017 r., godz. 12.20Piotr KutraEdycja strony
04.04.2017 r., godz. 08.59Piotr KutraEdycja strony
04.04.2017 r., godz. 08.58Piotr KutraEdycja strony
04.04.2017 r., godz. 08.57Piotr KutraEdycja strony
27.03.2017 r., godz. 13.12Piotr KutraEdycja strony
27.03.2017 r., godz. 13.12Piotr KutraEdycja strony
27.03.2017 r., godz. 13.11Piotr KutraEdycja strony
27.03.2017 r., godz. 13.09Piotr KutraEdycja strony
19.03.2017 r., godz. 16.23Piotr KutraEdycja strony
19.03.2017 r., godz. 16.22Piotr KutraEdycja strony
12.03.2017 r., godz. 16.07Piotr KutraEdycja strony
12.03.2017 r., godz. 16.05Piotr KutraEdycja strony
13.06.2016 r., godz. 21.25Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
01.03.2016 r., godz. 23.12Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
01.03.2016 r., godz. 23.11Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
01.03.2016 r., godz. 23.10Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
01.03.2016 r., godz. 23.08Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
01.03.2016 r., godz. 23.00Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
01.03.2016 r., godz. 22.59Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
28.02.2015 r., godz. 21.56Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
26.02.2015 r., godz. 23.20Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
26.02.2015 r., godz. 22.16Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
18.03.2014 r., godz. 22.18Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
18.03.2014 r., godz. 22.17Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
28.02.2014 r., godz. 18.00Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
28.02.2014 r., godz. 00.13Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
28.02.2014 r., godz. 00.13Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
28.02.2014 r., godz. 00.04Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
28.02.2014 r., godz. 00.04Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
27.02.2014 r., godz. 23.58Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
16.10.2013 r., godz. 18.42Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
25.03.2013 r., godz. 19.02Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
25.03.2013 r., godz. 19.02Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
25.03.2013 r., godz. 18.59Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
25.03.2012 r., godz. 15.59Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
20.03.2012 r., godz. 15.07Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
20.03.2012 r., godz. 15.06Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
20.03.2012 r., godz. 14.55Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
20.03.2012 r., godz. 14.54Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
09.11.2011 r., godz. 21.21Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
03.04.2011 r., godz. 16.57Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
03.04.2011 r., godz. 16.26Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
03.04.2011 r., godz. 16.25Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 21.42Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
22.03.2011 r., godz. 22.05Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
22.03.2011 r., godz. 22.04Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
22.03.2011 r., godz. 21.04Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
22.03.2011 r., godz. 21.04Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
22.03.2011 r., godz. 21.03Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
22.03.2011 r., godz. 21.02Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
22.03.2011 r., godz. 21.01Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
22.03.2011 r., godz. 20.55Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
22.03.2010 r., godz. 23.30Agnieszka ZbrzeżnaDodanie strony

Copyright

© 2010 Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym
Zawartość merytoryczna: Piotr Kutra, Iwona Kutra, Agnieszka Zbrzeżna, e-mail: gim@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Deklaracja dostępności
Serwis uruchomiono 15 marca 2010 r.