Projekty

Liczba odwiedzających: 946

W roku 2021/2022 Świetlica w Stanisławowie Pierwszym bierze udział w projektach:

 

  • Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”

 

moduł 1- Kraina Kreatywność

Cele główne: rozbudzanie wiary dzieci we własne możliwości, rozwijanie kreatywności dzieci, integracja dzieci z różnych grup wiekowych.

moduł 2- Kraina Wyobraźnia

Cele główne: rozwijanie umiejętności funkcjonowania społecznego poprzez rozwój kompetencji komunikacyjnych, życzliwość, wrażliwość na potrzeby innych. Poszanowanie dla odmienności, otwartość i empatia. Pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji i kreatywności. Rozbudzanie aktywności ucznia i chęci zaangażowania podczas zajęć.

moduł 3- Kraina Mocy Słów

Cele główne: rozwijanie umiejętności funkcjonowania społecznego poprzez rozwój kompetencji komunikacyjnych, życzliwość, wrażliwość na potrzeby innych.Poszanowanie dla odmienności, otwartość i empatia.

moduł 4- Kraina Empatii

Cele główne: Podwyższanie poczucia własnej wartości. Trening umiejętności postawienia się w czyiś butach, próba przyjęcia perspektywy drugiej osoby.

moduł 5- Kraina Odwagi

Cele główne: Organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu słabych i mocnych stron własnej osobowości, Zachęcenie do pokonywania trudności, kontrolowania przeżywanych emocji. Kształtowanie umiejętności "oswajania' strachu przez zrównoważenie napięcia emocjonalnego.

  • „Akademia Świetlicowa. Świetliczaki na tropie …zagadek” 

Cele projektu: wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyro­dą ucznia; uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody; działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata; rozwijanie zdolności manualnych ucznia; zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce

 

  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

 

(Plakat projektu Świetliczaki na tropie... zagadek, plik .pdf do pobrania)

Swietliczaki na tropie... zagadek – Plakat.pdf (7.01 MB)

(Plakat projektu edukacyjnego Emocja, plik .pdf do pobrania)

Plakat A4-Projekt edukacyjny Emocja.pdf (3.93 MB)

Świetlica Projekty
Świetlica Projekty, foto nr 1, Świetlica Projekty, foto nr 2, Świetlica Projekty, foto nr 3,