Dokumenty świetlicy

Liczba odwiedzających: 866

Karta zgłoszeniowa do świetlicy
(plik .pdf do pobrania)

Regulamin świetlicy
(plik .pdf do pobrania)

Aneks nr 1 do regulaminu świetlicy szkolnej
(plik .pdf do pobrania)