Duplikaty świadectw, legitymacji szkolnej - wnioski o wydanie

Duplikaty świadectw
Informacje

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej

Informujemy, iż zgodnie z art. 19, pkt. 3* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. 2005, Nr 58, poz. 504 z późn. zm.), w związku z załącznikiem (część II - Wydanie zaświadczenia, punkty 5 i 7) do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
- za wydanie duplikatu świadectwa będzie pobierana opłata w wysokości 26,00 zł
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej będzie pobierana opłata w wysokości 9,00 zł.
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy szkoły o numerze: 74 8013 1029 2003 0796 7315 0001 lub dokonać jej w sekretariacie szkoły.

Wnioski o wydanie duplikatu świadectwa bądź legitymacji szkolnej są do pobrania:
- w sekretariacie szkoły lub
- do wydrukowania w zakładce "wniosek"


* „Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranica pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej, kuratora oświaty lub inny organ dokonujący odpowiedniej czynności".
Zobacz także:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062251635 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050580504 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

PLIKI DO POBRANIAWNIOSEK


PROCEDURY WYDAWIANIA DUPLIKATÓW LUB ODPISÓW ŚWIADECTW, LEGITYMACJI SZKOLNYCH, KARTY ROWEROWEJ /MOTOROWEROWEJ

Statystyka strony

Strona oglądana: 4942 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Barbara Skrzypkiewicz, data: 17.09.2012 r., godz. 23.00
Wprowadził:Agnieszka Zbrzeżna, data: 17.09.2012 r., godz. 23.22
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Zbrzeżna, data: 08.11.2013 r., godz. 22.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2013 r., godz. 22.57Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
08.11.2013 r., godz. 22.55Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
17.09.2012 r., godz. 23.53Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
17.09.2012 r., godz. 23.51Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
17.09.2012 r., godz. 23.50Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
17.09.2012 r., godz. 23.26Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
17.09.2012 r., godz. 23.23Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
17.09.2012 r., godz. 23.22Agnieszka ZbrzeżnaDodanie strony

Copyright

© 2010 Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym
Zawartość merytoryczna: Piotr Kutra, Iwona Kutra, Agnieszka Zbrzeżna, e-mail: gim@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 marca 2010 r.