Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym


Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym. • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, , brak atrybutu "alt" przy zdjęciach, mapa placówki nie jest dostępna, brak możliwości zmiany kontrastu strony, powiększenie i zmniejszenie czcionki odbywa się tylko poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktoweKażdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym

 • Adres: Jana Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt

 • E-mail: sekretariat@spsp.nieporet.pl

 • Telefon: 227723030


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Siedziba Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym


ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Stanisławów Pierwszy, Gmina Nieporęt,


Do budynku prowadzi jedno głowne wejście oraz 4 poboczne, 2 do auli i jedno do sali gimnastycznej.


Główne wejscie znajduje się od strony ul. Jana Kazimierza. Do wszystkich wejść prowadzą stopnie. Winda dla niepełnosprawnych  oraz podjazd dla wózków znajdują się przy głównym wejsciu. 


Drzwi wejściowe zarówno wejścia głównego, jak i bocznego posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski.


Budynek posiada parter oraz piętro pierwsze i drugie.
W budynku jest winda (po lewej stronie w korytarzuklatki schodowej od strony wejścia głównego oraz w głównym pasażu po prawej stronie). Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.


Sekretariat znajduje się na parterzew korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego.
Lada sekretariatu nie jest obniżona.


Tablice informacyjne znajdują się przy wejściu głównym.


Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewejstronie od wejścia głównego
w korytarzu oraz na piętrze pierwszym i drugim przy klatce schodowej.


Dla osób na wózkach dostępny jest parter, piętro pierwsze oraz piętro drugie.
Do poziomu piętra pierwszego oraz drugiego oraz szatni uczniowekich (-1 pietro)  prowadzą schody.   


Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik schodzi na parter do interesanta po zawiadomieniu przez pracownika Sekretariatu o konieczności obsługi interesanta ze szczególnymi potrzebami, w tym interesanta z niepełnosprawnością ruchową.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku jest jedna pętla indukcyjna (1 pietro).


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (parking szkolny). Miejsca postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana), są w całości dostosowane.


Statystyka strony

Strona oglądana: 1161 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 22.09.2020 r., godz. 12.44
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 22.09.2020 r., godz. 12.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2020 r., godz. 12.46Adam PodemskiEdycja strony
22.09.2020 r., godz. 12.44Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym
Zawartość merytoryczna: Piotr Kutra, Iwona Kutra, Agnieszka Zbrzeżna, e-mail: gim@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Deklaracja dostępności
Serwis uruchomiono 15 marca 2010 r.