Procedury bezpieczeństwa na terenie SPSP w związku z COVID-19

Zasady zachowania się uczniów, podczas wejścia do szkoły


na spotkania z wychowawcami w dniu 1 września 2020.
• Uczniowie czekają na wychowawcę przed wejściem do budynku szkoły
• uczniowie wchodzą na teren szkoły i do budynku szkoły zaopatrzeni w maseczki/przyłbice;
• rodzice nie wchodzą do szkoły, poza przypadkiem kiedy uczeń wymaga pomocy przy poruszaniu się, uczniowie klas I i oddziałów przedszkolnych będą odprowadzani do klas na spotkanie z wychowawcą przez wychowawców;
• w drodze do, na terenie oraz w szkole uczniowie zachowują zasady zachowania dystansu społecznego, w miarę możliwości odstęp co najmniej 1,5 m od innych osób;
• jeśli uczeń nie ma podwyższonej temperatury ciała, nie ma żadnych objawów wskazujących na infekcję wirusową: kaszel, katar, kichanie, przechodzi po wycieraczce nasączonej płynem dezynfekującym (nie ma konieczności zmiany obuwia) do holu szkoły i udaje się bezpośrednio do wyznaczonej sali;
• w sali uczniowie zajmują miejsca pojedynczo przy ławkach, nie należy zsuwać ławek;
• uczniowie, do czasu zajęcia miejsc, mają osłonięte usta i nos maseczkami/przyłbicami, mogą (nie muszą) zdjąć osłony i odłożyć na blacie stolika na czas spotkania
z wychowawcą;
• każdorazowo, kiedy zaistnieje konieczność zmniejszenia dystansu między nauczycielem i uczniem, uczeń zakłada maseczkę/przyłbicę, nauczyciel zakłada maseczkę/przyłbicę i rękawiczki ochronne;
• po zakończeniu spotkania uczniowie przed wyjściem z sali osłaniają usta i nos maseczką/przyłbicą i nie gromadząc się na korytarzach szkolnych, na terenie przed szkołą udają się do domu;
• przed wejściem uczniów sale są wietrzone, podczas spotkań z wychowawcami okna będą otwarte stosownie do pogody;
• przed wejściem do sali kolejnej klasy – po każdym spotkaniu – sala jest wietrzona, a stoliki i inne powierzchnie dotykowe dezynfekowane.1. Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.2. Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz.3. Procedura przebywania ucznia w szkole.4. Algorytm postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH dot. stanu zdrowia ucznia oraz zapoznania się z przyjętymi procedurami postępowania w szkole w trakcie pandemii COVID-19.
Dyrektor szkoły

Joanna Sobczak


Statystyka strony

Strona oglądana: 573 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Piotr Kutra, data: 31.08.2020 r., godz. 22.26
Ostatnia aktualizacja:Piotr Kutra, data: 31.08.2020 r., godz. 22.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.08.2020 r., godz. 22.31Piotr KutraEdycja strony
31.08.2020 r., godz. 22.30Piotr KutraEdycja strony
31.08.2020 r., godz. 22.26Piotr KutraDodanie strony

Copyright

© 2010 Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym
Zawartość merytoryczna: Piotr Kutra, Iwona Kutra, Agnieszka Zbrzeżna, e-mail: gim@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Deklaracja dostępności
Serwis uruchomiono 15 marca 2010 r.