Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych:

(Zam: 04.06.2020 r., godz. 12.03)


ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.


Szanowni Państwo,
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałkowie Województw,

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.
W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.
W załączeniu przesyłam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów. Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.


Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej


Załączniki:
1. Wytyczne – przeprowadzenie egzaminów – plik w wersji pdf

2. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS – komunikat MEN – plik w wersji pdf

3. Wytyczne CKE MEN i GIS – plakat – plik jpg


Foto
Wytyczne plakat.

Statystyka strony

Strona oglądana: 71 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Piotr Kutra, data: 04.06.2020 r., godz. 12.03
Ostatnia aktualizacja:Piotr Kutra, data: 04.06.2020 r., godz. 12.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.06.2020 r., godz. 12.12Piotr KutraEdycja strony
04.06.2020 r., godz. 12.12Piotr KutraEdycja strony
04.06.2020 r., godz. 12.10Piotr KutraEdycja strony
04.06.2020 r., godz. 12.09Piotr KutraEdycja strony
04.06.2020 r., godz. 12.03Piotr KutraDodanie strony

Copyright

© 2010 Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym
Zawartość merytoryczna: Piotr Kutra, Iwona Kutra, Agnieszka Zbrzeżna, e-mail: gim@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 marca 2010 r.