MARTYNA ORDAK

(Zam: 13.06.2019 r., godz. 14.18)

- WZOREM OSOBOWYM

7 czerwca 2019 r. w Gmachu Senatu RP odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu „Wzór osobowy godny naśladowania – uczniowskie biografie”, zorganizowanego pod patronatem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL. Wśród znakomitych gości znaleźli się: senator Kazimierz Wiatr, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego - Wojciech Kaczmarczyk oraz przedstawiciele Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Wydziału Pedagogicznego KUL-u na czele z prof. dr hab. Krystyną Chałas.
Uroczystość rozpoczęła się od przesłania skierowanego do młodzieży i nauczycieli, które wygłosił senator Kazimierz Wiatr. Podkreślił ogromną rolę, jaką pełnią w wychowaniu młodego człowieka prawda, autentyczność i "wrażliwość na właściwą hierarchię wartości". Podziękował również nauczycielom za pokazanie światu "perełek" - młodych ludzi - wzorów pełnych ciepła, miłości i otwartości na drugiego człowieka.
Konkurs skierowany był do nauczycieli, wychowawców, dyrektorów, których zadaniem było napisanie biografii ucznia, którzy poprzez realizację swoich marzeń, pasji, postawę oraz podejmowane inicjatywy w środowisku szkolnym i lokalnym stanowili wzór godny naśladowania.
Spośród wielu prac konkursowych nadesłanych z różnych regionów Polski jury zakwalifikowało do druku 18 biografii młodych ludzi. Wśród grona wybranych znalazła się również biografia MARTYNY ORDAK, uczennicy klasy III a z Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym. Praca została opublikowana w książce pod red. Krystyny Chałas „Młodzież, jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania”. Autorka biografii, pani Iwona Kutra - nauczycielka języka polskiego, przedstawiła najważniejsze okresy z życia Martyny. Zwróciła uwagę na jej niezwykłą osobowość, wytrwałość w rozwijaniu swoich pasji, którymi są śpiew i gra na gitarze. Zwróciła uwagę na jej działalność w scholi, sumienność i pracę na rzecz potrzebujących.
Uroczystość zakończyła się wręczeniem książek będących świadectwem pięknego życia i wzorem dla młodych ludzi oraz statuetek, które zobowiązują, ale także mobilizują do podejmowania nowych wyzwań.
Zwieńczeniem gali był występ Martyny, która, jako jedyna wykazała się odwagą spośród innych wzorów, i zaśpiewała piosenkę "Złudzenia".
Warto jeszcze wspomnieć, że Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym doczekało się TRZECH WZORÓW OSOBOWYCH. Pierwszym była Lena Grobel, drugim - Julia Kutra i trzecim została Martyna Ordak.


P.I.K.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Fotorelacja z Ogólnopolskiego Konkursu na Biografię Ucznia – wzoru godnego naśladowaniaNa stronie www.senat.gov.pl

W Senacie wręczono nagrody w Ogólnopolskim Konkursie na Biografię Ucznia – wzoru godnego naśladowania


Statystyka strony

Strona oglądana: 202 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Piotr Kutra, data: 13.06.2019 r., godz. 14.18
Ostatnia aktualizacja:Piotr Kutra, data: 13.06.2019 r., godz. 14.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.06.2019 r., godz. 14.18Piotr KutraDodanie strony

Copyright

© 2010 Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym
Zawartość merytoryczna: Piotr Kutra, Iwona Kutra, Agnieszka Zbrzeżna, e-mail: gim@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 marca 2010 r.